contact

Disclaimer

blocks
Jac. van Dam Verzekeringen

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Jac. van Dam Verzekeringen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Jac. van Dam Verzekeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met hulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Jac. van Dam Verzekeringen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Jac. van Dam Verzekeringen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Jac. van Dam Verzekeringen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Jac. van Dam Verzekeringen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Jac. van Dam Verzekeringen worden onderhouden wordt afgewezen.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze disclaimer dan vernemen wij dat graag.